Biserici de lemn din Zona Codrului.

Tururi virtuale

Biserici de lemn din Zona Codrului. Tururi virtuale este un proiect dedicat cercetării și promovării a 18 biserici vechi de lemn codrenești cu statut de monument istoric, care încă se păstrează într-o zonă etnografică întinsă pe suprafața județelor Maramureș, Sălaj și Satu Mare.

Proiectul, co-finanțat de Administrația Fondului Cultural Național, a fost derulat în perioada august-noiembrie 2021, de către Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale „Liviu Borlan” Maramureș, în calitate de beneficiar, alături de opt parteneri, instituții și organizații din cele trei județe care dețin câte un „fragment de Codru”:  Asociația ARHAIC (Sălaj), Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Satu Mare, Direcția Județeană pentru Cultură Maramureș, Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Maramureș, Ordinul Arhitecților din România – Filiala Nord-Vest, Serviciul Județean Maramureș al Arhivelor Naționale, Asociația Ghizilor de Turism Maramureș și Asociația pentru Promovarea Turismului și Dezvoltare Durabilă Nord-Vest.

Patru ani în slujba vechilor biserici

CJCPCT „Liviu Borlan” Maramureș nu se află la primul demers de acest fel. În perioada 2018-2020, prin proiecte similare, au fost cercetate biserici vechi din alte trei zone etnografice: Țara Chioarului, Țara Lăpușului și Țara Maramureșului. În 2021, documentarea s-a extins în Zona Codrului, cea de-a patra zonă etnografică situată parțial în județul Maramureș și ultima rămasă neexplorată prin această suită de proiecte. Astfel, se încheie  un ciclu, menit să contureze o imagine panoramică a tuturor bisericilor de lemn cu statut de monument aflate în cele patru zone etnografice ale Maramureșului.

Povești scoase din anonimat

Deși valoroase, bisericile de lemn din Codru nu s-au bucurat de atenția pe care au avut-o „suratele” lor din Chioar și Lăpuș, cu atât mai puțin de popularitatea celor din Maramureșul istoric. Bisericile de lemn de aici sunt monumente de arhitectură aproape necunoscute publicului larg, având parte până acum doar de interesul unui număr foarte restrâns de specialiști. Informațiile privitoare la aceste edificii de cult din lemn sunt relativ puține, cele mai multe dintre acestea rămase neactualizate de la mijlocul anilor ’70, atunci când au fost publicate. Așadar, un asemenea proiect a urmărit să scoată din anonimat zestrea de biserici de lemn codrenești încă păstrate, cu istoria, detaliile arhitecturale, picturile și poveștile lor.

Între tradiție și inovație

La fel ca în anii precedenți, proiectul a avut două componente principale: cercetare și promovare. Pentru munca de cercetare, s-au folosit informații din arhive, studii și articole scrise de specialiști în domeniile istoriei, artei și arhitecturii, completate cu informații obținute în teren. Tot la fel ca în anii precedenți, pentru fiecare dintre monumentele vizate s-au realizat tururi virtuale și fotografii menite să reflecte starea actuală a bisericilor, toate informațiile obținute sub formă de text și imagine putând fi văzute în secțiunea Biserici de lemn a acestui website.

Proiectul de anul acesta vine însă și cu noutăți consistente. Unul dintre elementele noi este acela că regiunea etnografică avută în vedere depășește limitele administrative ale județului Maramureș, Zona Codrului fiind poziționată în regiunea de interferenţă a trei judeţe. Așa că parteneriatul creat prin proiect nu a fost doar unul inter-instituțional, ci și unul inter-județean.

Caracterul inovator al proiectului se reflectă și în datările dendrocronologice de care au beneficiat șase dintre bisericile incluse în proiect. Astfel, s-au scos la iveală informații valoroase privind anul edificării și evoluția constructivă pentru bisericile de lemn din Arduzel, Bicaz, Corund, Noțig, Orțîța și Ulciug, proiectul încărcându-se cu dimensiuni noi și deosebit de relevante.

O premieră în activitățile proiectului constă și în realizarea a nouă scurte filme documentare care prezintă realitatea bisericilor de lemn din Zona Codrului și care pot fi văzute în aceeași secțiune a website-ului, Biserici de lemn.

O altă componentă premieră a proiectului și a website-ului este existența secțiunii Lăcașuri dispărute, prin care dorim să întregim, în măsura în care se mai poate, zestrea pierdută a patrimoniului construit din Zona Codrului. Într-o manieră virtuală, electronică, din păcate singura posibilă, în secțiunea amintită, prezentăm succint o serie de informații relevante și fotografii cu biserici de lem care s-au înălțat odinioară în aceste sate, dar nu mai există în prezent.

Nu în ultimul rând, din dorința de a aduce aceste obiective pe harta turistică regională și națională, tot în cadrul proiectului, reprezentanții Asociației Ghizilor de Turism Maramureș au conceput un program turistic, de tip circuit cultural al bisericilor de lemn codrenești, care va fi promovat în rândul specialiștilor în turism (ghizi și agenții) cu scopul de a fi preluat și dezvoltat de aceștia în perioada de post-implementare.

Ne bucurăm că, printr-un asemenea proiect, avem șansa de a pune în valoare vechi bisericuțe de lemn remarcabile, ce merită să fie mai bine cunoscute, mai ușor admirate, prețuite și conservate cu atenție și responsabilitate, prin intermediul unor date actuale și relevante.

Biserici de lemn cercetate

Tururi virtuale realizate

Biserici datate dendrocronologic

Filme documentare

Fotografii

Website al bisericilor de lemn din Codru

Echipa de proiect:

 • Manager proiect: Rada PAVEL, CJCPCT „Liviu Borlan” Maramureș
 • Asistent proiect: Maria Mirela PODUȚ, CJCPCT „Liviu Borlan” Maramureș

 • Responsabil financiar: Andreea Lucia LUPȘE, CJCPCT „Liviu Borlan” Maramureș

  Consultanţi din partea instituțiilor partenere:

  • Asociația ARHAIC: dr. Bogdan ILIEȘ
  • Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Satu Mare: Maria Carmen SAS, Robert LASZLO
  • Ordinul Arhitecților din România – Filiala Nord-Vest: Laura ZAHARIA
  • Serviciul Județean Maramureș al Arhivelor Naționale: dr. Klara GUSETH
  • Direcția Județeană pentru Cultură Maramureș: Loredana ROMAN
  • Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Maramureș: Oana LEȘIU
  • Asociația Ghizilor de Turism Maramureș: Karin LACHNER, Alexandra LAZĂR
  • Asociația pentru Promovarea Turismului și Dezvoltare Durabilă Nord-Vest: Ioana TRIPON

  Colaboratori:

  • Direcția Județeană pentru Cultură Satu Mare:  dr. Imola KISS

  Servicii:

  • Tururi virtuale şi imagini panoramice:  Marin GIURGIU – SC MARQUETTE CONSULT SRL
  • Studii dendrocronologice: Laura Zaharia – Asociația R.O.S.T., Patrick Chiroiu, dr. Bogdan Ilieș
  • Filme documentare: Flavius Medan – SC Medan Movie House SRL; Lectură film – Tiberiu SABO
  • Fotografii: Gabriel Motica – SC Gamontec SRL
  • WebDesign: Cosmin SABO – SC SCREAM SRL

  Aducem mulțumiri Episcopiei Maramureșului și Sătmarului, Episcopiei Sălajului, preoților parohi, reprezentanților primăriilor și tuturor localnicilor care ne-au sprijinit, ne-au deschis uși și ne-au oferit informații. Le mulțumim, de asemenea, jurnaliștilor care ne-au fost de mare folos în promovarea proiectului.

 

Parteneri:

ASOCIATIA ARHAIC

Centrul Județean pentru Conservarea si Promovarea Culturii Tradiționale Satu Mare

Muzeul Județean de Istorie și Arheologie Maramureş

Direcția Județeană pentru Cultură Maramureș

Asociația Ghizilor de Turism Maramureș

Serviciul Județean Maramureș al Arhivelor Naționale

Asociația pentru Promovarea Turismului și Dezvoltare Durabilă Nord-Vest

Ordinul Arhitecților din România – Filiala Nord-Vest

Proiectul nu reprezintă în mod necesar poziţia Administrației Fondului Cultural Național. AFCN nu este responsabilă de conținutul proiectului sau de modul în care rezultatele proiectului pot fi folosite. Acestea sunt în întregime responsabilitatea beneficiarului finanțării.